ข้อดี-ข้อเสีย ของการดูละครโทรทัศน์

ละครโทรทัศน์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป เป็นสื่อบันเทิงที่เราหารับชมได้ง่าย และตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น...