“รันอินระบบ” เมื่อออกรถยนต์ใหม่อย่างไร ?

เชื่อเลยว่าหลายๆ ท่านน่าจะยังไม่ทราบว่าเมื่อออกรถใหม่ทุกครั้ง คุณจะต้องรันอินรถยนต์ก่อน ซึ่งการรันอินรถยนต์นั้น ก็คือ การปรับสภาพส่วนต่างๆ...